Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi
04 Ocak 2022
ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ

 

06.04.2011 Tarih ve 27897 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik” ve 14.05.2012 Tarih ve 2012 / 23 Sayılı “Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Genelge” uyarınca;  Hastanemiz çalışanlarının  yüksek motivasyonda güvenli ortamlarda  hizmet sunumu ve güvenli bir ortam sağlanması, hizmet sunumunda kalitenin artırılması, çalışanlarımız için muhtemel risklerin belirlenmesi ve bu risklerin giderilmesi için uygun yöntem ve tekniklerin belirlenmesi ve hizmet içi eğitimler ile güvenli çalışma ortamının sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla hastanemizde “Çalışan Hakları Ve Güvenliği Birimi” kurulmuştur.


Çalışan Hakları Ve Güvenliği Birimi Olarak;

1- Çalışan personelin sözlü veya yazılı şikayet, dilek ve önerilerini kabul etmek

2- Başvuruları raporlandırmak

3- Gerekli düzenleyici ve önleyici faaliyetlerin başlamasını sağlamak  ve başvuru yapanlara geri bildirimde bulunmak

4- Beyaz kod bildirimlerini takip etmek

5- Çalışan hakları ve güvenliğine yönelik gelişmeleri ve çalışmaları takip etmek

7- Aylık olarak başhekimliğe rapor sunmak

8- Şiddet gören sağlık çalışanına talep halinde psiko-sosyal destek vermek,

 Görevlerimiz arasında yer almaktadır.

ŞİDDETE MARUZ KALAN SAĞLIK ÇALIŞANININ İZLEYECEĞİ YOL

1- Fiili veya sözel şiddete maruz kalan sağlık çalışanı telefon aracılığı ile 1111 tuşlayarak “beyaz kod” ihbarı yapmak sureti ile süreci başlatmalıdır.

2- Herhangi bir şiddet olayı mesai saatleri içerisinde gerçekleşti ise, Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimine ve/veya Beyaz kod uygulamasından sorumlu başhekim yardımcısına, mesai saatleri dışında ise nöbetçi klinik şefine bilgi verebilir. Eş zamanlı olarak durum, sağlık çalışanının şikayetinin olup olmadığına bakılmaksızın, adli mercilere ve kurumun İl Sağlık Müdürlüğü) hukuk birimine ilgili başhekim yardımcısı ve Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi tarafından bildirimi yapılır.

3- Fiili veya sözel şiddete maruz kalan sağlık çalışanı kişisel olarak da Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan ve 7/ 24 kesintisiz hizmet veren “113” no’lu Beyaz üzerinden Kod danışma hattını arayarak veya internet “Bildirim Formu 1” doldurularak www.beyazkod.saglik.gov.tr adresinden bakanlığa olay hakkında bilgi verebilir. Başvurunuza ilişkin tüm bilgi ve belgeler eksiksiz olarak temin edilip Birim Sorumlusu tarafından Sağlık Bakanlığı “Beyaz Kod” sistemine intikal ettirilecektir. Başvurunuzla ilgili olarak adli süreç başladığında adli mercilerce tarafınıza yapılacak tüm tebligatlar hususunda en kısa sürede İl Koordinatörlüğünü haberdar etmeniz önem arz etmektedir. Ayrıca yapılacak duruşmalar da bizzat bulunmanız gerekmektedir. Aksi halde mahkemece zorla getirilme kararı verilebilir. Bu süreçte özel avukatınızdan da yardım alabilirsiniz. Bu durumda Bakanlığımız avukatlarından yardım alıp almamaya devam edip etmeyeceğiniz hususunda İl Koordinatörlüğünü bilgilendirmeniz gerekmektedir. Tüm süreç boyunca tarafımıza vermiş olduğunuz e-mail adresinize tüm bilgilendirmeler yapılacaktır. 

 

 

BEYAZ KOD (1111)

Dilek/Öneri ve Şikayetleriniz için Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimimiz A- Blok 2. Katta hizmet vermektedir. Birimimize 1221 No’lu dahili hattan ulaşabilirsiniz. Birim sorumlusu olarak Sosyal Hizmet Uzmanı Yasemen ÜNAL görev yapmaktadır. Dilek ve önerilerinizi “ Çalışan Dilek/Öneri Kutularımıza yazarak iletebilirsiniz.

 

1.Mesai saatleri içinde ve dışında hastane içerisinde ve bahçesinde oluşabilecek olası bir saldırı ya da taciz olaylarında (1111) aranarak güvenlik birimine Beyaz Kod verilir,
2. Buradan telsiz ile geçilen anons ile olay yerine en yakın güvenlik görevlisi yönlendirilir.
3. Eğer tek kişi olayı çözümleyemeyecek ise telsiz ile tüm kuvvetlerin olay yerine sevki uygulanır. 
4. Olaya sebebiyet veren kişi / kişiler olay yerinden uzaklaştırılır.
5. Adli olaylarda varsa hastane polisine yoksa 155 aranarak en yakın (bağlı bulunulan polis merkezine) haber verilir.
6. Hastane polisi gerekli işlemleri yapar.
7. Böyle bir durumla karşılaşan personel olay bildirim formu doldurarak Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimine bildirir.
8. Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi incelemeyi yaparak gerekli mevzuatlara uygun olarak işlem yapar.


MEVZUAT;

  1. 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu
  2. Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik
  3. İçişleri Bakanlığının 2012/22 Sayılı Sağlık Çalışanlarına Karşı İşlenen Suçların Soruşturulması Genelgesi
  4. Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
  5. Sağlık Bakanlığının 2012/23 Sayılı Çalışan Güvenliğinin Sağlanması Genelgesi
  6. Sağlık Bakanlığının 2016/3 Sayılı Hukuki Yardım ve Beyaz Kod Uygulaması Genelgesi
  7. İlgili Diğer Mevzuat;

Kanun

♦ 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

♦ 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu

♦ 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

♦ 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu

♦ 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun


 

Tüzük♦ Tıbbi Deontoloji Tüzüğü


 

Yönetmelik

♦Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği

♦ Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği

♦ Hasta Hakları Yönetmeliği

♦ Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik


Tebliğ

♦ Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama

Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ

Genelge

♦ İş yerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi konulu

Başbakanlık Genelgesi (Resmi Gazete:19 Mart

2011/27879)

♦ 2014/32 Sayılı Hasta Hakları Uygulamaları Genelgesi