Görüntüleme Hizmetleri
24 Nisan 2024

Görüntüleme Merkezi

Hastanemizde görüntüleme hizmetleri; 2 Radyoloji uzmanı, 14 Röntgen teknisyeni, 2 Hemşire (Röntgen Sertifikalı) ile sürdürülmektedir.

- 1 adet Manyetik Rezonans 1.5 Tesla (MR)

- 2 adet Dijital Röntgen 

- 1 adet 16 Kesitli Bilgisayarlı Tomografi (BT)

- 4 adet Renkli Doppler Ultrasonografi 

- 1 adet Mamografi 

- 1 adet Kemik Mineral Dansitometri 

-1 adet Mobil Röntgen


Tüm radyolojik inceleme öncesi, yanınızda eski incelemelerinizi birlikte getirmeyi unutmayın.

Radyoloji uzmanınızı ne kadar iyi bilgilendirirseniz, tanınız daha sağlıklı konacak, tedaviniz da erken başlayacaktır

Hamile ve hamile olması muhtemel olan kişilerin tetkik yapılan birimlere girmemeleri gerekmektedir.

Dijital Röntgen ile çekim bitince anında hekiminizin bilgisayar ekranından görülebilmektedir. 

Ultrasonografi, Kemik Mineral Dansitometri sonuçları çekim bitiminde hemen hastalara elden verilmektedir.

Raporlama gerektiren Bilgisayarlı Tomografi, MR ve Mamografi sonuçları olağandışı durumlar dışında en geç 3 gün sonra elden alınabilir.

Ne kadar zamanda film çektirip sonuç alabilirim? 

Bilgisayarlı tomografi (BT), mamografi, kemik dansitometri çekimleri aynı gün yapılmakta, BT sonucu en geç üç günde verilmektedir.

 

Ultrasonografi ve MR çekimleri ise en geç üç gün içerisinde randevu ile çekilebilmekte ve sonuçlar raporlama gerektirdiğinden en geç üç günde alınabilmektedir.