Eğitim Birimi
24 Ocak 2023BÖLÜMÜN ADI: Eğitim Birimi

BÖLÜM YÖNETİCİMİZ: Başhekim Yardımcısı

BÖLÜM ÇALIŞANLARIMIZ: Tıbbi Teknologlar ve Hizmet içi Eğitim Hemşiresi

BÖLÜMÜN AMACI: Hastanemizde işe yeni başlayan personelimizin, bölümüne ve görevine uyum sürecini kolaylaştırmak, hastanemizin kurum kültürünü, genel kurallarını ve uygulamalarını aktarmak verilen sağlık hizmetlerinin kurumun hedeflerine uygun kalitede sürdürülmesini sağlamak ve uygulayıcılara kılavuzluk etmektir.

BÖLÜMÜN FAALİYET VE İŞLEYİŞİ: Tüm çalışanların, eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi, önceliklerin saptanması, planlanması, duyurulması ve eğitimlerin verilmesini sağlar. Çalışanların sağlık alanında yapılan yeniliklerden, değişen uygulamalardan ve sağlıkla ilgili güncel konulardan haberdar olması için sürekli eğitim programları düzenler. Bu eğitimler; hizmet kalite standartları gereği hasta-çalışan güvenliği amaçlı yapılan eğitimler, hizmet içi eğitimler, uyum eğitimleri, hastalara yönelik yapılan eğitimlerdir. Ayrıca, önemli gün ve haftalarla ilgili eğitim ve bilinçlenme programları hazırlar ve yürütür. Eğitim birimi yıllık hizmet içi eğitim programlarını yapar ve yürütür.

Meslek liseleri ve Sağlık Meslek Yüksekokullarından staj için gelen öğrencilerin takibini ve sağlıklı bir şekilde stajlarını tamamlarını sağlar, değerlendirmeleri koordine eder.

EĞİTİM ALTYAPISI: Hastanemiz eğitim sistemi olarak bakanlığımız tarafından kurulmuş olan UZES’i (Uzaktan Eğitim Sistemi) kullanmakta olup, çevrimiçi-sürekli eğitim tarzını benimsemektedir.

UZES Web Adresi:https://uzes.saglik.gov.tr/

UZES Tanıtım Videosu: https://drive.google.com/file/d/1TFNfctExZyTgJ5KiFzaJqC05TmTJYIIQ/view?usp=sharing

2023 Yılı Hizmet İçi Egitim Plani

GMKDH.EY.RH.001_GENEL_UYUM_REHBER.. V1